Belastingadvies

We verplaatsen ons in uw persoonlijke situatie en denken daarbij flexibel. Het is voor ons heel belangrijk dat wij aansluiten bij uw dagelijkse werkzaamheden en/of branche.
Voor belastingadvies en balansopstelling bieden we de volgende diensten:
-    advies rondom het invullen van de belastingaanslag, zowel zakelijk als particulier
-    financiële- en loonadministratie
-    opstellen van de jaarcijfers met de daarbij behorende belastingaangifte
-    opstellen van belastingaangiften
-    grensoverschrijdend advies (Nederland – Duitsland)
-    advies bij het kiezen van een rechtsvorm
-    advies in het kader van de eindejaarsbalans
-    optimaliseren van de boekhouding
-    samenstellen van management letter of extern accountantsrapport, objectief bedrijfsadvies als kritische gesprekspartner

Alleen als je het grote geheel kent, heb je overzicht. Dus werken wij met één aanspreekpunt of een klein team. We onderscheiden ons daarbij door:

-    continuïteit via een vaste medewerker
-    regelmatig toezenden van informatie over relevante, interessante ontwikkelingen
-    adviezen op basis van de opgestelde eindejaarsbalans of na controle van de cijfers
-    bedrijfseconomisch advies, dat verder gaat dan alleen maar de ‘belastingkant’

Deze werkwijze, die zich richt op het bedrijf als geheel, resulteert in een overkoepelende, jarenlange ervaring met de onderneming, de eigenaar en/of de firmant.